Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /users/zalohovane/3428/tancitmuzekazdy.cz/subdomeny/www/index.php:1) in /users/zalohovane/3428/tancitmuzekazdy.cz/subdomeny/www/index.php on line 52

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /users/zalohovane/3428/tancitmuzekazdy.cz/subdomeny/www/index.php:1) in /users/zalohovane/3428/tancitmuzekazdy.cz/subdomeny/www/index.php on line 52
 Školní řád tanečního studia TMK |

Školní řád tanečního studia TMK

Sekce

Galerie

Školní řád Tanečního studia „Tančit může každý!“ (dále jen TMK)


1) Organizace školního roku

Výuka probíhá od předem stanoveného data v září a končí v polovině června. Ve dnech školních prázdnin a státních svátků se nevyučuje. V případě, že lekce odpadne z organizačních důvodů (nemoc lektora, technická závada ve studiu atd.), jsou rodiče informováni mailem a telefonicky a lekce je později nahrazena.

2) Kurzovné

Výše kurzovného je stanovena vždy před zahájením pololetí a je uvedena v platném ceníku TMK. Splatnost kurzovného je vždy před začátkem pololetí. Kurzovné je možné uhradit pouze převodem na účet.

Číslo účtu:     670100-2208580699/6210, do poznámky uveďte jméno dítěte.

3) Vrácení kurzovného

Kurzovné se vrací pouze v případě ukončení docházky ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů podložených lékařskou zprávou. Vrací se 50% poměrné částky za nevyužité lekce. Žádost o vrácení školného se podává písemně vedení TMK.

4) Členství v ČOS

Všichni naši žáci jsou zároveň členy Sokola Michle (České obce sokolské). V lednu je potřeba uhradit členské příspěvky ve výši určené ČOS. Pro rok 2018 byla výše příspěvků 200,- Kč. na celý kalendářní rok. Členství v sokole nám umožňuje udržet nižší ceny kurzovného, pojištění žáků a účast na akcích pořádaných ČOS.

(V září příspěvky od nových žáků nevyžadujeme, ale je možné členství na požádání zajistit. Pojištění žáků je aktivní vždy až po zaplacení příspěvků, noví žáci tedy nejsou automaticky pojištěni.)

5) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje našich žáků jsou používány pouze k evidenci a administraci tanečního studia TMK a jsou sdíleny s Českou obcí sokolskou (především z důvodu pojištění).

6) Foto a video dokumentace

Fotografie a videa pořízená během výuky a na akcích studia TMK jsou zveřejňována na webových a facebookových stránkách studia, a to bez dalšího vyžadování souhlasu. Váš souhlas je součástí online přihlášky. U zveřejněných fotografií nejsou uvedena jména ani žádné jiné osobní údaje žáků.

7) Omlouvání dětí

Děti přicházejí do hodin pravidelně a včas, nejdříve však 10 minut před začátkem lekce. Nepřítomnost dítěte ve výuce je potřeba omluvit e-mailem, telefonicky či sms zprávou. Hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

8) Oblečení

Pro výuku není určeno jednotné oblečení. Doporučujeme trikot nebo přiléhavé tričko (volné oblečení znemožňuje pedagogovi opravovat chyby), kraťasy, legíny nebo sukýnku. Přípravka a skupiny scénického tance tančí bosi, s sebou doporučujeme čisté ponožky pro chladnější dny.

Na lekci je potřeba sundat dětem řetízky, náramky a větší náušnice a učesat jim vlasy.

9) Pitný režim

Na taneční sál je zakázáno nosit tekutiny a jídlo! Pro dodržení pitného režimu udělá pedagog přibližně v polovině lekce pauzu, kdy se děti mohou jít do šatny napít.

10) Pobyt rodičů v prostorách studia během výuky

V době výuky mohou rodiče čekat na své děti na chodbě před studiem, nikoli v šatně.

11) Chování v šatně studia

Do šatny vstupujte bez bot. Šatna studia slouží pouze k převlékání. Odložené věci je třeba uložit do skříňky (včetně bot) a tu uzamknout. Z bezpečnostních důvodů není možné šatnu využívat k čekání na děti. V šatně je zakázáno jíst.

12) Předávání žáků a odpovědnost

Taneční studio TMK nese za žáky zodpovědnost pouze v průběhu výuky nikoli po opuštění tanečního sálu. Přesto doporučujeme informovat pedagoga, jestli dítě odchází v doprovodu rodičů či samostatně.

13) Výsledky práce ve výuce

Výuka není rodičům přístupná. Výsledky "taneční práce" mohou vidět na představení  pořádaných tanečním studiem TMK a na akcích, kterých se studio zúžastní (přehlídky, soutěže a pod.). O všech termínech rodiče informujeme e-mailem a jsou také v termínové listině na webových stránkách studia (www.TancitMuzeKazdy.cz).

14) Vyloučení z docházky

Porušování školního řádu žákem nebo jeho zákonným zástupcem je důvodem pro okamžité vyloučení žáka z Tanečního studia TMK bez nároku na vrácení školného. Vyloučení žáka z docházky je zákonnému zástupci sděleno písemnou formou s udáním důvodu.


V Praze dne 3. 9. 2012
upraveno 13. 8. 2018
MgA. Helena Peerová
vedoucí TMK

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

REZERVACE

ODKAZY

Náhodný obrázek